Fundusze Europejskie

MICCO Michał Izowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:„ Opracowanie innowacyjnej konstrukcji mobilnych domów i metody ich produkcji”
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej konstrukcji domu mobilnego wraz z niezbędną dokumentacją oraz z opracowaniem procesu produkcyjnego, a także przeprowadzenie badań prototypowego obiektu.